Parish News

Offertory Restoration

05 Nov

Offertory Restoration

Offertory Restoration1 We Need Help!

. . . More
parishNews

Online Giving Information!

05 Nov

Online Giving Information!

Still at Home? Help with ONLINE GIVING

. . . More
parishNews

Follow Us on Facebook

03 Sep

Follow Us on Facebook

You can Follow St Luke Catholic Church and St Luke Thrift on Facebook. Just click below:

. . . More
parishNews

Thrift Shop News

01 Jul

Thrift Shop News

We are OPEN

. . . More